هزینه های تبلیغات تصویری برای یک ماه (قیمت ها به تومان) :

نوع تبلیغ
موقعیت
حداکثر سایز
هزینه
ستون سمت چپ
 A - موقعیت تصادفی
120 در 240
80،000
ستون سمت چپ
A - موقعیت تصادفی 120 در 120
60،000
ستون سمت چپ
  B - موقعیت شناور
120 در 240
150،000
ستون سمت چپ
  B - موقعیت شناور 120 در 120
130،000
ستون سمت راست
همه صفحات C
270 در 130
120،000
ستون سمت راست
همه صفحات F
270 در 130
60،000
ستون وسط
صفحات داخلی D 468 در 60 120،000
بالای صفحه همه صفحات  E
468 در 60
120،000

نکته : تاپ ناپ در رد یا قبول تبلیغات آزاد است.
در صورت پر بودن جایگاه مورد نظر میتوانید جهت رزرو رایگان آن با ایمیل سایت تماس بگیرید.
نکته : تصاویر میتواند بصورت متحرک باشد ولی از پذیرش بنر های چشمک زن معذوریم . حجم بنر ها نباید بیش از 40 کیلو بایت باشد.


 
 

وضعیت رزرو مکان های تبلیغاتی را از طریق ایمیل مطلع شوید.

 جهت سفارش میتوانید مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره حسابهای زیر واریز نمایید و سفارش خود جهت رزرو جا و جزئیات تبلیغات را از طریق ایمیل سایت در بخش تماس با ما پیگیری نمایید.

پرداخت آنلاین :

 

شماره حساب ها :

حساب جام بانک ملت :
شماره حساب :68898958
شماره کارت : 6104-3379-1113-6552
به نام : محمد رضا مشکوه رضوی