تاپ ناپ : نام این دختر خانم جیلیان است و در امریکا زندگی میکند. او یک روز تصمیمی گرفت که او را بسیار مشهور کرد. او تصمیم گرفت تعریف جدیدی برای فشن و مد ارائه کند. شاید در کمد همه ما لباس های قدیمی که از مد افتاده اند در حال خاک خوردن باشند یا با گذاشتن آنها بیرون در منزل از شرشان خلاص شده باشیم ولی جیلیان این کار را نکرد. او تصمیم گرفت که به لباس های قدیمی خود و مادرش جانی دوباره به آنها دهد. با چهره ای ممدرن و جذاب. او برای این کار با اعمال تغییراتی روی هر یک از لباس ها ، لباس های شب شیک و جذابی برای خود بدون هیچ هزینه ای درست کرد. با راه اندازی وب سایتش باعث شد نظر خیلی از کارشناسان را به خود جذب کند به طوری که در چندین برنامه تلویزیونی از وی دعوت شد. آدرس سایت : http://refashionista.net

 

تبدیل لباس های قدیمی به مد روز (12 عکس)

تبدیل لباس های قدیمی به مد روز (12 عکس)

تبدیل لباس های قدیمی به مد روز (12 عکس)

تبدیل لباس های قدیمی به مد روز (12 عکس)

تبدیل لباس های قدیمی به مد روز (12 عکس)

تبدیل لباس های قدیمی به مد روز (12 عکس)

تبدیل لباس های قدیمی به مد روز (12 عکس)

 

تبدیل لباس های قدیمی به مد روز (12 عکس)

تبدیل لباس های قدیمی به مد روز (12 عکس)

تبدیل لباس های قدیمی به مد روز (12 عکس)

تبدیل لباس های قدیمی به مد روز (12 عکس)