این استخر عظیم در شهر سن آلفونسو شیلی قرار دارد. بیش از 1 کیلومتر طول ، 81 هزار متر مربع مساحت، 35 متر عمق و 66 میلیون گالن آب گنجایش دارد. بقدری بزرگ است که میهمانان هتل برای سیر آن از قایق استفاده میکنند.

 

بزرگ ترین استخر جهان ( 4 عکس)

بزرگ ترین استخر جهان ( 4 عکس)

بزرگ ترین استخر جهان ( 4 عکس)

بزرگ ترین استخر جهان ( 4 عکس)