تاپ ناپ : این مرد 45 ساله با یک همسر و سه فرزند یک مرد با خانواده ای معمولی بود، تا یک روز تصمیم به انجام تغییرات بزرگی در زندگی اش میگیرد. او  تصمیم میگیرد که روی بدنش خالکوبی کند. اما نه یک بار بلکه ده ها بار کل بدنش را با خالکوبی پر کرده است. حالا دیگر شناختنش کمی سخت شده است.

 

مردی که متحول شد (14 عکس)

مردی که متحول شد (14 عکس)

مردی که متحول شد (14 عکس)

مردی که متحول شد (14 عکس)

مردی که متحول شد (14 عکس)

مردی که متحول شد (14 عکس)

مردی که متحول شد (14 عکس)

مردی که متحول شد (14 عکس)

مردی که متحول شد (14 عکس)

مردی که متحول شد (14 عکس)

مردی که متحول شد (14 عکس)

مردی که متحول شد (14 عکس)

مردی که متحول شد (14 عکس)

مردی که متحول شد (14 عکس)