تاپ ناپ : عکاس کریس جوردن ، عکس هایی ناراحت کننده از پرندگان و مرغ های دریایی منتشر کرده است که بدلیل خوردن پلاستیک های شناور روی آب جانشان را از دست داده اند. او مدت سه سال است که زندگی پرندگان در 2400 مایلی از آلاسکا در جزایر میدوی آتول را زیر نظر دارد. به گفته او سالانه 20 تن پلاستیک به سواحل این جزیره میرسد که اغلب توسط جوجه ها خورده میشوند. طبق تحقیقات انجام شده سالانه حدود یک میلیون پرنده بدلیل خوردن قطعات پلاستیکی کوچک جانشان را از دست میدهند. در عکس های او جسد پرندگانی دیده میشود که پس از مرگ پوسیده شده و آثار پلاستیک های خورده شده توسط آنها نمایان میگردد.در ادامه تصاویر منتشر شده توسط این عکاس را ملاحظه میکنید.

 

راز جسد پرنده های مرده (11 عکس)

راز جسد پرنده های مرده (11 عکس)

راز جسد پرنده های مرده (11 عکس)

راز جسد پرنده های مرده (11 عکس)

راز جسد پرنده های مرده (11 عکس)

راز جسد پرنده های مرده (11 عکس)

راز جسد پرنده های مرده (11 عکس)

راز جسد پرنده های مرده (11 عکس)

راز جسد پرنده های مرده (11 عکس)

راز جسد پرنده های مرده (11 عکس)

راز جسد پرنده های مرده (11 عکس)