عکاس حیات وحش Paul Goldstein آثاری بسیار زیبا از طلوع و غروب آفتاب در حیات وحش خلق کرده است. او که سال هاست در این نوع عکاسی تجربه دارد این بار در Masai Mara یکی از منطقه های حفاظت شده طبیعی در " کنیا " که به علت داشتن غروب ها و طلوع های زیبا و دلنشین و همچنین حیات وحشی با جمعیت زیادی از حیوانات معروف است ، عکس برداری کرده است.

 

غروب و طلوع آفتاب در حیات وحش آفریقا (16 عکس)

غروب و طلوع آفتاب در حیات وحش آفریقا (16 عکس)

غروب و طلوع آفتاب در حیات وحش آفریقا (16 عکس)

غروب و طلوع آفتاب در حیات وحش آفریقا (16 عکس)

غروب و طلوع آفتاب در حیات وحش آفریقا (16 عکس)

غروب و طلوع آفتاب در حیات وحش آفریقا (16 عکس)

غروب و طلوع آفتاب در حیات وحش آفریقا (16 عکس)

غروب و طلوع آفتاب در حیات وحش آفریقا (16 عکس)

غروب و طلوع آفتاب در حیات وحش آفریقا (16 عکس)

غروب و طلوع آفتاب در حیات وحش آفریقا (16 عکس)

غروب و طلوع آفتاب در حیات وحش آفریقا (16 عکس)

غروب و طلوع آفتاب در حیات وحش آفریقا (16 عکس)

غروب و طلوع آفتاب در حیات وحش آفریقا (16 عکس)

غروب و طلوع آفتاب در حیات وحش آفریقا (16 عکس)

غروب و طلوع آفتاب در حیات وحش آفریقا (16 عکس)

غروب و طلوع آفتاب در حیات وحش آفریقا (16 عکس)