شیک نام تجاری یک شرکت تولید کننده تیغ است که به تازگی پوستر های جالب و خنده داری برای تبلیغ تیغ های خود منتشر کرده است. در این پوستر ها شما مرد هایی با ریش های اصلاح شده به شکل حیوانات را مشاهده می کنید.

 

تبلیغی جالب برای یک تیغ (6 عکس)

تبلیغی جالب برای یک تیغ (6 عکس)

تبلیغی جالب برای یک تیغ (6 عکس)

تبلیغی جالب برای یک تیغ (6 عکس)

تبلیغی جالب برای یک تیغ (6 عکس)

تبلیغی جالب برای یک تیغ (6 عکس)