تاپ ناپ : مراسم عروسی در سراسر دنیا همیشه جزو اشرافی ترین مراسمی است که انسان ها در طول زندگی برای خود میگریند. این اتومبیل بسیار شیک و اشرافی نیز شاید با همین هدف ساخته شده تا این مراسم را برای همیشه به خاطر ها بسپارد.

 

ماشین عروس یعنی این (11 عکس)

ماشین عروس یعنی این (11 عکس)

ماشین عروس یعنی این (11 عکس)

ماشین عروس یعنی این (11 عکس)

ماشین عروس یعنی این (11 عکس)

ماشین عروس یعنی این (11 عکس)

ماشین عروس یعنی این (11 عکس)

ماشین عروس یعنی این (11 عکس)

ماشین عروس یعنی این (11 عکس)