این تخت استثنایی شبیه به موجودی به نام اسنورلاکس است. موجودی که در مجموعه کارتون های مشهور ژاپنی پوکمون نقش یک گربه چاق و خوابالو را داشت. این تخت با دست و توسط کاترین کیم ساخته شده است.

 

تختی شبیه به اسنورلاکس (7 عکس)

تختی شبیه به اسنورلاکس (7 عکس)

تختی شبیه به اسنورلاکس (7 عکس)

تختی شبیه به اسنورلاکس (7 عکس)

تختی شبیه به اسنورلاکس (7 عکس)

تختی شبیه به اسنورلاکس (7 عکس)

تختی شبیه به اسنورلاکس (7 عکس)