آقای محمدزاده جانبازی است که در سال 66 در ماووت عراق بر اثر ترکش خمپاره به این حال و روز درآمده است. مداوا و عمل های جراحی زیادی را تجربه کرده است و با وجود امکان رفتن به خارج از کشور ، از سال 68 ترجیح داده به دنبال درمانش نرود. طی 26 سال گذشته هیچ مقام مسئول دولتی به دیدار ایشان نرفته است. او در حال حاضر ساکن شهر مشهد است. (قاصدک)

 

چهره عجیب یک رزمنده (تک عکس)