از قرن هجدهم در فرهنگ کاتالان ها (Catalan) در کاتالونیا اعتقاد بر این است که تیمهایی برای ساخت بزرگترین هرم های انسانی با هم رقابت کنند.این رقابت های امسال در تاریخ 3 اکتبر در میدان های گاو بازی و همینطور در خیابانها برگزار شد. در ساخت اینگونه هرم ها از روش های مختلفی استفاده میشود. بعنوان مثال در بعضی از موارد از کودکان بدلیل وزن کمتر در طبقه های بالایی استفاده میشود. در ساخت آنها میتوان تا 200 نفر را شرکت داد. این رویداد امسال بیست وسومین دوره از این مسابقات بود. در حین مسابقات یکی از گروه ها نیز با مشکل برخورد کرد و هرمش سقوط کرد.

 کاتالونیا بخشی خودمختار در شمال شرقی کشور اسپانیا است و تقریباً منطبق است با ناحیه‌ٔ تاریخی کاتالونیا.در کشورهای دیگر هم مثل چین، هند ، اسپانیا و حتی نقاطی از آمریکا ساخت هرم های انسانی متداول است.

(گرد آوری از تاپ ناپ )

 

هرم انسانی در کاتالونیا (9 عکس)

هرم انسانی در کاتالونیا (9 عکس)

هرم انسانی در کاتالونیا (9 عکس)

هرم انسانی در کاتالونیا (9 عکس)

هرم انسانی در کاتالونیا (9 عکس)

هرم انسانی در کاتالونیا (9 عکس)

هرم انسانی در کاتالونیا (9 عکس)

هرم انسانی در کاتالونیا (9 عکس)