تاپ ناپ : در یک آسمان خراش تازه ساز در شهر شیکاگو آمریکا یک جاذبه توریستی ترسناک تعبیه شده است. اگر مایلید بدانید سقوط از  ارتفاع 304 متری از زمین چه حسی خواهد داشت میتوانید سری به این اتاق ترسناک بزنید. برای دیدن مناظر باید به روی شیشه بیافتید. گویی زیر پایتان خالی شده و جاذبه با قدرت شما را به سمت خود میکشد و زیر شما تنها یک لایه شیشه خواهد بود. در این حالت نمایی از آن ارتفاع را خواهید دید که تا بحال هیچ کس آن را تجربه نکرده است.

 

جدیدترین جاذبه توریستی آمریکا برای ترساندن (5 عکس)

جدیدترین جاذبه توریستی آمریکا برای ترساندن (5 عکس)

جدیدترین جاذبه توریستی آمریکا برای ترساندن (5 عکس)

جدیدترین جاذبه توریستی آمریکا برای ترساندن (5 عکس)

جدیدترین جاذبه توریستی آمریکا برای ترساندن (5 عکس)