مسابقات سازه های ماکارونی با حضور 32 شرکت کننده در دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند برگزار شد.

ساخت سازه‌هایی توسط فولاد و یا بتن فقط به هدف آموزش هم مقدور نیست، چرا که هزینه تمام شده این کار بسیار بالا است. بنابراین در سرتاسر دانشگاههای معتبر دنیا، سعی شده، تا با استفاده از مصالح ارزان قیمت و مدل کردن سازه‌های واقعی توسط این مصالح، آموزش دروس سازه‌ای به صورت عملی ممکن شود. ماکارونی یکی از این مصالح جایگزین می‌باشد.
هر ساله در این راستا مسابقات بزرگی در دانشگاه‌های معتبر دنیا بین دانشجویان رشته مهندسی عمران بر‌گزار می‌گردد. این دانشگاه‌ها از سالها پیش در این زمینه سرمایه گذاری کرده تا ذهن خلاق دانشجویان را فعال سازند و از طرحها و پژوهش‌های آنها در عمل استفاده کنند. طراحی و ساخت پل و ستون‌های فشاری رایج ترین رشته‌های این مسابقات می‌باشند. بطور مثال طراحی و ساخت پل خرپایی تنها با استفاده از ۷۵۰ گرم ماکارونی  که می‌تواند وزن زیادی را تحمل نماید. رکورد کسب شده در این رشته (پل خرپایی) معادل ۱۷۶ کیلو گرم می‌باشد، که این رکورد تقریباً ۲۳۰ برابر وزن خود سازه می‌باشد.

(عکس از محسن نوفرستی / مهر)

 

سازه های ماکارونی ایرانی (15 عکس)

سازه های ماکارونی ایرانی (15 عکس)

سازه های ماکارونی ایرانی (15 عکس)

سازه های ماکارونی ایرانی (15 عکس)

سازه های ماکارونی ایرانی (15 عکس)

سازه های ماکارونی ایرانی (15 عکس)

سازه های ماکارونی ایرانی (15 عکس)

سازه های ماکارونی ایرانی (15 عکس)

سازه های ماکارونی ایرانی (15 عکس)

سازه های ماکارونی ایرانی (15 عکس)

سازه های ماکارونی ایرانی (15 عکس)

سازه های ماکارونی ایرانی (15 عکس)

سازه های ماکارونی ایرانی (15 عکس)

سازه های ماکارونی ایرانی (15 عکس)

سازه های ماکارونی ایرانی (15 عکس)