محل استراحت دختران در مراسم اعتکاف در دانشگاه تهران (عکس از مهر)

 

دختران معتکف کجا می خوابند ؟ (2 عکس)

دختران معتکف کجا می خوابند ؟ (2 عکس)