مراسم رونمایی از تابلوهای حد ترخص و مسافت شرعی شهر قم از سوی شهرداری قم برگزار و این تابلوها در دو محور اصلی شهر قم نصب می‌شود. با توجه به فتاوای مراجع تقلید، با حضور 12 نفر از علمای حوزه علمیه قم و مشهد بررسی‌های لازم جهت آزمایش شنیدن صدا و دیدن دیوارهای مردم صورت گرفت. بررسی‌های دقیق برای تعیین حد ترخص که 1350 متر پس از آغاز سفر است انجام شد تا مسافران برای اقامه نماز و روزه با توجه به فتاوای مراجع تقلید در انجام وظایف شرعی خود به مشکلی برخورد نکنند و ملاک تعیین حد ترخص دیده نشدن خانه‌های مردم است.
لازم بذکر است نماز مسافران قم پس از این تابلو بصورت شکسته بوده و روزه بر آنها واجب نخواهد بود.

 

رونمایی از تابلو حد ترخص (9 عکس)

رونمایی از تابلو حد ترخص (9 عکس)

رونمایی از تابلو حد ترخص (9 عکس)

رونمایی از تابلو حد ترخص (9 عکس)

رونمایی از تابلو حد ترخص (9 عکس)

رونمایی از تابلو حد ترخص (9 عکس)

رونمایی از تابلو حد ترخص (9 عکس)

رونمایی از تابلو حد ترخص (9 عکس)

رونمایی از تابلو حد ترخص (9 عکس)