با کمی خلاقیت میتوان پنکیکی به اشکال مختلف تهیه کرد. این پنکیک هم شبیه به ببر درست شده است. با طراحی یک نقش توسط شکلات قبل از ریختن مواد پنکیک میتوان برای صبحانه پنکیکی متفاوت سرو  کرد.

 

روش پخت یک پنکیک فوق العاده (8 عکس)

روش پخت یک پنکیک فوق العاده (8 عکس)

روش پخت یک پنکیک فوق العاده (8 عکس)

روش پخت یک پنکیک فوق العاده (8 عکس)

روش پخت یک پنکیک فوق العاده (8 عکس)

روش پخت یک پنکیک فوق العاده (8 عکس)

روش پخت یک پنکیک فوق العاده (8 عکس)

روش پخت یک پنکیک فوق العاده (8 عکس)