این کفش های زنانه به نظر خوشمزه میآیند ولی این ها خوردنی نیستند بلکه کفش هایی هستند که توسط شو بیکری (آشپز کفش)  ساخته شده اند و در روز های گذشته سر و صدای زیادی در اینترنت به پا کرده اند. در ادامه این آلبوم تاپ ناپ تصاویری از این کفش های خوشمزه را مشاهده میکنید.

 

کفش های زنانه خوشمزه (10 عکس)

کفش های زنانه خوشمزه (10 عکس)

کفش های زنانه خوشمزه (10 عکس)

کفش های زنانه خوشمزه (10 عکس)

کفش های زنانه خوشمزه (10 عکس)

کفش های زنانه خوشمزه (10 عکس)

کفش های زنانه خوشمزه (10 عکس)

کفش های زنانه خوشمزه (10 عکس)

کفش های زنانه خوشمزه (10 عکس)

کفش های زنانه خوشمزه (10 عکس)