تاپ ناپ : این مرد رومانیایی الویس رومئو با یک سر نصفه و نیمه به زندگی اش ادامه میدهد. حدود یکسال است که ظاهرش به این شکل در آمده است . در حادثه ای که در محل کارش برایش اتفاق افتاد استخوان جمجمه اش خرد شد ومجبور شد بخشی از جمجمه اش را از سرش خارج کند و حالا شبیه به یک انسان نیمه سر شده است.

 

مردی با سر نیمه (4 عکس)

مردی با سر نیمه (4 عکس)

مردی با سر نیمه (4 عکس)

مردی با سر نیمه (4 عکس)