این جوان کم عقل با استفاده از جراحی های مختلف ظاهر خود را به یکی از ترسناک ترین و البته احمق ترین آدم های دنیا تبدیل کرده است. احتمالا وقتی سفارش این نوع جراحی را به پزشک میداده کسی به فکر غذا خوردن و مسواک زدن نبوده است چون احتمالا از این پس غذا خوردن هم برایش بسیار دشوار خواهد بود.

 

ترسناک ترین آدم دنیا (4 عکس)

ترسناک ترین آدم دنیا (4 عکس)

ترسناک ترین آدم دنیا (4 عکس)

ترسناک ترین آدم دنیا (4 عکس)