پلاژیوسفالی موضعی یا سندرم سر صاف اختلالی است که در آن، پشت یا کنار سر نوزاد صاف است و موی سر نوزاد در آن ناحیه کم است. این اختلال اغلب ناشی از آن است که نوزاد را به مدت طولانی روی سطحی صاف (گهواره، کالسکه، تاب، بالش، تخت نرده دار و ...) خوابیده می گذارند.

Paula Strawn هنرمندی خلاق است که بر روی کلاه های طبی که برای کودکان مبتلا به این بیماری  تجویز میشود نقاشی هایی جالب و زیبا کشیده است.

 

 

 

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)

کلاه هایی جالب برای کودکان مبتلا به سندرم سر صاف (20 عکس)