این ظروف با هنرمندی هر چه تمام تر توسط آنا جویس کویل طراحی شده اند. او با استفاده از مواد غذایی عادی و روزمره ما این ظروف را چنان با ظرافت چیده که واقعا خود یک اثر هنری به تمام معنا تبدیل شده است. او در کنار هر ظرف مواد خوراکی که استفاده کرده به نمایش گذاشته است. سوژه های مورد انتخاب وی گونه های مختلف پرندکان بوده است. در ادامه تعدادی از آثار وی را مشاهده میکنید.

 

هنرنمایی خیره کننده با خوردنی ها (5 عکس)

هنرنمایی خیره کننده با خوردنی ها (5 عکس)

هنرنمایی خیره کننده با خوردنی ها (5 عکس)

هنرنمایی خیره کننده با خوردنی ها (5 عکس)

هنرنمایی خیره کننده با خوردنی ها (5 عکس)