هنرمند فرانسوی به نام Philippe Baudelocque با استفاده از کچ سفید بر روی دیوار ها و زمینه های مشکی طرح های زیبایی از حیوانات کشیده است.او این نقاشی های زیبا را با الگو های هندسی رسم کرده است.

 

نقاشی های خیابانی ، حیوانات سیاه و سفید (10 عکس)

نقاشی های خیابانی ، حیوانات سیاه و سفید (10 عکس)

نقاشی های خیابانی ، حیوانات سیاه و سفید (10 عکس)

نقاشی های خیابانی ، حیوانات سیاه و سفید (10 عکس)

نقاشی های خیابانی ، حیوانات سیاه و سفید (10 عکس)

نقاشی های خیابانی ، حیوانات سیاه و سفید (10 عکس)

نقاشی های خیابانی ، حیوانات سیاه و سفید (10 عکس)

نقاشی های خیابانی ، حیوانات سیاه و سفید (10 عکس)

نقاشی های خیابانی ، حیوانات سیاه و سفید (10 عکس)

نقاشی های خیابانی ، حیوانات سیاه و سفید (10 عکس)