زنی ماهیگیر در نیوزلند موفق به صید بزرگترین ماهی جهان شده است. این ماهی 410 کیلوگرم وزن دارد و در رکورد های جهان ثبت شده است.

 

بزرگترین ماهی صید شده در دنیا (4 عکس)

بزرگترین ماهی صید شده در دنیا (4 عکس)

بزرگترین ماهی صید شده در دنیا (4 عکس)

بزرگترین ماهی صید شده در دنیا (4 عکس)