تاپ ناپ : این مرد 30 ساله در روستایی در هند زندگی میکند. رژیم روزانه این مرد بسیار عجیب و غیر منتظره است. او روزانه بیش از یک کیلو و نیم سنگ و آجر و آشغال میخورد. هر چند که مادرش از کودکی سعی کرده به او غذاهای سالم بدهد ولی ظاهرا او از کودکی هیچ علاقه ای به آنها نشان نداده و از همان کودکی میل به خوردن سنگ داشته است.

 

مرد سنگ خوار (8 عکس)

مرد سنگ خوار (8 عکس)

مرد سنگ خوار (8 عکس)

مرد سنگ خوار (8 عکس)

مرد سنگ خوار (8 عکس)

مرد سنگ خوار (8 عکس)

مرد سنگ خوار (8 عکس)

مرد سنگ خوار (8 عکس)