عکاسی عضو شبکه اجتماعی Reddit  که به تازگی از آمریکا به ایسلند نقل مکان کرده است زمانی که برلی عکاسی، با همکار خود پا به یکی از غار های یخی زیبا در نزدیکی یخچال های طبیعی Skaftafell میگذارد با سورپرایزی بسیار زیبا مواجه می شود.. پس از عکاسی و خلق تصاویر زیبا از این غار یخی شگفت انگیز،همکارش به او پیشنهاد ازدواج می دهد.

 

پیشنهاد ازدواج در غاری یخی ! (8 عکس)

پیشنهاد ازدواج در غاری یخی ! (8 عکس)

پیشنهاد ازدواج در غاری یخی ! (8 عکس)

پیشنهاد ازدواج در غاری یخی ! (8 عکس)

پیشنهاد ازدواج در غاری یخی ! (8 عکس)

پیشنهاد ازدواج در غاری یخی ! (8 عکس)

پیشنهاد ازدواج در غاری یخی ! (8 عکس)

پیشنهاد ازدواج در غاری یخی ! (8 عکس)