تاپ ناپ : چند روز قبل حادثه ای غمناک در آمریکا اتفاق افتاد. در این حادثه بر اثر رانش زمین شهری کوچک در نزدیکی سیاتل یکباره به زیر آواری از خاک فرو رفت. روی این شهر را حدود 54 متر گل و خاک فرا گرفت و حاصلش کشته شدن 14 نفر و مفقود شدن 176 نفر شده است. حتی یکنفر هم از زیر خاک زنده یافت نشده است. در ادامه تصاویری از این رانش ترسناک زمین را ملاحظه میکنید.

 

دفن شدن یکباره شهری در آمریکا (4 عکس)

دفن شدن یکباره شهری در آمریکا (4 عکس)

دفن شدن یکباره شهری در آمریکا (4 عکس)

دفن شدن یکباره شهری در آمریکا (4 عکس)