تاپ ناپ : این سیب که در تاسمانیا پرورش یافته است دارای پوستی ترکیبی از دو نوع سیب زرد و قرمز است. ظاهرا این گونه از سیب از طریق پیوند دو گونه متداول سیب در این کشور رشد یافته است. تصاویری از این سیب غیر عادی را در این آلبوم مشاهده میکنید.

 

یک میوه عجیب (3 عکس)

یک میوه عجیب (3 عکس)

یک میوه عجیب (3 عکس)