این آثار کاغذی بسیار جالب توسط دو هنرمند فرانسوی به نام های دو لوسی توماس و تیبائولت زیمرمن ساخته شده اند. این دو هنرمند برای شرکت های مهم و تبلیغاتی دنیا آثار و مجسمه های کاغذی تهیه میکنند که تعدادی از آنها را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده میکنید.

 

کاردستی های کاغذی حیرت انگیز (9 عکس)

کاردستی های کاغذی حیرت انگیز (9 عکس)

کاردستی های کاغذی حیرت انگیز (9 عکس)

کاردستی های کاغذی حیرت انگیز (9 عکس)

کاردستی های کاغذی حیرت انگیز (9 عکس)

کاردستی های کاغذی حیرت انگیز (9 عکس)

کاردستی های کاغذی حیرت انگیز (9 عکس)

کاردستی های کاغذی حیرت انگیز (9 عکس)

کاردستی های کاغذی حیرت انگیز (9 عکس)