دوست دارید بر روی چه چیزی یک نقاشی هنرمندانه ببینید؟ هسته گیلاس ؟ دانه برنج ؟ یا حتی بال مگس !؟ هنرمندی فوق العاده خلاق و با استعداد از استانبول ، ترکیه به نام Hasan Kale با نقاشی های مینیاتوری خود روی هر چیزی که تا به حال نقاشی نکرده اید، آثار هنری بسیار زیبایی کشیده است.

 

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)

نقاشی روی همه چیز ! (23 عکس)