شاید این روز ها به دیدن خیلی چیز ها عادت کرده باشیم. اما هر طور هم که باشد به این یکی نمیتوان عادت کرد. مردانی که در لباس و آرایش زنانه ظاهر میشوند. این نوع فشن که البته در بسیاری از کشور های دنیا طرد شده و مورد استقبال قرار نگرفته است ولی باز هم افراد انگشت شماری هستند که از این نوع مد ها چشم بسته پیروری میکنند. در این آلبوم تعدادی از این نوع مردان زنانه پوش را مشاهده میکنید.

 

لباس و آرایش زنانه بر تن مردان (15 عکس)

لباس و آرایش زنانه بر تن مردان (15 عکس)

 

لباس و آرایش زنانه بر تن مردان (15 عکس)

لباس و آرایش زنانه بر تن مردان (15 عکس)

لباس و آرایش زنانه بر تن مردان (15 عکس)

لباس و آرایش زنانه بر تن مردان (15 عکس)

لباس و آرایش زنانه بر تن مردان (15 عکس)

لباس و آرایش زنانه بر تن مردان (15 عکس)

لباس و آرایش زنانه بر تن مردان (15 عکس)

لباس و آرایش زنانه بر تن مردان (15 عکس)

لباس و آرایش زنانه بر تن مردان (15 عکس)

لباس و آرایش زنانه بر تن مردان (15 عکس)

لباس و آرایش زنانه بر تن مردان (15 عکس)

لباس و آرایش زنانه بر تن مردان (15 عکس)