در تاریخ 16 فوریه مردم لندن از دیدن جوجه تیغی غول پیکری در پارک شوکه شدند. این جوجه تیغی که 2.13 منر ارتفاع و3.65 متر طول دارد توسط گروهی از مجسمه سازان حرفه ای از چوب نرم و خز ساخته شده است.

 

جوجه تیغی غول پیکر (7 عکس)

جوجه تیغی غول پیکر (7 عکس)

جوجه تیغی غول پیکر (7 عکس)

جوجه تیغی غول پیکر (7 عکس)

جوجه تیغی غول پیکر (7 عکس)

جوجه تیغی غول پیکر (7 عکس)