اركیده حاجی وندی كه لقب اولین خواننده زن پس از انقلاب را با خود به یدك می كشد، حدود ۹ سال پیش گروهی را پایه گذاری كرد كه شاید آن زمان خود او هم فكر نمی كرد تا یك دهه بعد سرپرست تنها گروهی باشد كه بعد از ۹ سال توانسته خود را در سطح اول موسیقی ایران حفظ كند، حاجی وندی با گروه اركیده كه خواهرانش هم نیز عضوی از این گروه هستند در جشنواره های متعدد و معتبر موسیقی همچون جشنواره فجر شركت و توجه مخاطبین زیادی را به خود جلب كرده،

 

نوازندگان زن در گروه ارکیده (3 عکس)

نوازندگان زن در گروه ارکیده (3 عکس)

نوازندگان زن در گروه ارکیده (3 عکس)

  نوازندگان زن در گروه ارکیده (11 عکس)

نوازندگان زن در گروه ارکیده (11 عکس)

نوازندگان زن در گروه ارکیده (11 عکس)

نوازندگان زن در گروه ارکیده (11 عکس)

 نوازندگان زن در گروه ارکیده (11 عکس)

نوازندگان زن در گروه ارکیده (11 عکس)

نوازندگان زن در گروه ارکیده (11 عکس)

نوازندگان زن در گروه ارکیده (11 عکس)