طراحی حروف الفبا با خلاقیت های جالب همیشه شاخه زیبایی از تایپوگرافی بوده که بار ها در تاپ ناپ آلبوم های به خود اختصاص داده است اینبار در اثر هنری مدیر خلاق JC Debroize شاهد خلاقیتی منحصر به فرد هستیم. او با استفاده و الهام از ویژگی های انسانی حروف الفبا بسیار جالب و زیبایی خلق کرده است که می توانید نمونه هایی از آن را در این آلبوم مشاهده کنید.

 

تایپوگرافی با ویژگی های انسانی (7 عکس)

تایپوگرافی با ویژگی های انسانی (7 عکس)

تایپوگرافی با ویژگی های انسانی (7 عکس)

تایپوگرافی با ویژگی های انسانی (7 عکس)

تایپوگرافی با ویژگی های انسانی (7 عکس)

تایپوگرافی با ویژگی های انسانی (7 عکس)

تایپوگرافی با ویژگی های انسانی (7 عکس)