دومين جشنواره فيلم هاي ايراني در تورنتو 25 سپتامبر با معرفي برگزيدگان به کار خود پايان داد در اين دوره از 10 سال بازيگري محمدرضا گلزار نيز تجليل شد.

شاهرخ بحرالعلومي دبير دومين جشنواره بين المللي فيلم هاي ايراني در کانادا به مهر گفت: اين جشنواره که از تاريخ 20 تا 25 سپتامبر با حمايت شهرداري تورنتو برگزار شد، با معرفي برگزيدگان به کار خود پايان داد. در اين دوره 63 فيلم بلند، کوتاه، تجربي، داستاني و مستند ايراني به نمايش درآمد.

وي افزود: هيئت داوران اين جشنواره پوران درخشنده ، مرتضي شايسته، پژمان بازغي و پيمان قاسم خاني بودند و الناز فرزاد مهر مدير اجرايي . در بخش تجليل و نکوداشت اين جشنواره از 10 سال بازيگري محمد رضا گلزار به عنوان تک ستاره سينماي ايران تقدير شد.

(در جام جم آنلاین بیشتر بخوانید)

 

محمد رضا گلزار در جشنواره فيلم هاي ايراني

محمد رضا گلزار در جشنواره فيلم هاي ايراني

محمد رضا گلزار در جشنواره فيلم هاي ايراني

محمد رضا گلزار در جشنواره فيلم هاي ايراني

محمد رضا گلزار در جشنواره فيلم هاي ايراني

محمد رضا گلزار در جشنواره فيلم هاي ايراني

محمد رضا گلزار در جشنواره فيلم هاي ايراني

محمد رضا گلزار در جشنواره فيلم هاي ايراني

محمد رضا گلزار در جشنواره فيلم هاي ايراني

محمد رضا گلزار در جشنواره فيلم هاي ايراني

محمد رضا گلزار در جشنواره فيلم هاي ايراني

محمد رضا گلزار در جشنواره فيلم هاي ايراني

محمد رضا گلزار در جشنواره فيلم هاي ايراني

محمد رضا گلزار در جشنواره فيلم هاي ايراني

محمد رضا گلزار در جشنواره فيلم هاي ايراني

محمد رضا گلزار در جشنواره فيلم هاي ايراني

محمد رضا گلزار در جشنواره فيلم هاي ايراني

محمد رضا گلزار در جشنواره فيلم هاي ايراني

محمد رضا گلزار در جشنواره فيلم هاي ايراني