این زن یک جواهر ساز حرفه ای در شهر لندن است. آثار و جواهرات او هزاران دلار قیمت دارند. این زن 48 ساله به نام آنت گبدی بدون انگشت متولد شده و میگوید نمیتواند تصور کند که انسان های دیگر چطور با انگشتانشان این کار ها را انجام میدهند. او خودش را یک معلول به حساب نمی آورد و مدت 21 سال است که بصورت حرفه ای مشغول جواهر سازی است. گرانترین جواهر او 40 هزار دلار قیمت دارد. تصاویری از این جواهر ساز بی دست ولی زبر دست را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده میکند.

 

جواهر سازی بدون دست (11 عکس)

جواهر سازی بدون دست (11 عکس)

جواهر سازی بدون دست (11 عکس)

جواهر سازی بدون دست (11 عکس)

جواهر سازی بدون دست (11 عکس)

جواهر سازی بدون دست (11 عکس)

جواهر سازی بدون دست (11 عکس)

جواهر سازی بدون دست (11 عکس)

جواهر سازی بدون دست (11 عکس)

جواهر سازی بدون دست (11 عکس)

جواهر سازی بدون دست (11 عکس)