دختر 23 ساله اهل مسکو با نام مستعار سانتانی عروسک هایی میسازد که مثل نقل و نبات و به سادگی فروخته میشوند و در روسیه در حال به شهرت رسیدن است. هر چند عروسک های او به نظر بعضی ها کمی ترسناک هستند ولی فروش بالا نشان از علاقه مشتریان به این عروسک ها دارد. تصاویری از این عروسک های دست ساز را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده میکنید.

 

عروسک های روسی زشت دوست داشتنی (12 عکس)

عروسک های روسی زشت دوست داشتنی (12 عکس)

عروسک های روسی زشت دوست داشتنی (12 عکس)

عروسک های روسی زشت دوست داشتنی (12 عکس)

عروسک های روسی زشت دوست داشتنی (12 عکس)

عروسک های روسی زشت دوست داشتنی (12 عکس)

عروسک های روسی زشت دوست داشتنی (12 عکس)

عروسک های روسی زشت دوست داشتنی (12 عکس)

عروسک های روسی زشت دوست داشتنی (12 عکس)

عروسک های روسی زشت دوست داشتنی (12 عکس)

عروسک های روسی زشت دوست داشتنی (12 عکس)

عروسک های روسی زشت دوست داشتنی (12 عکس)