هر ساله در روستای ووکانی در مقدونیه افراد محلی جنش سنت باسیل بزرگ را جشن میگیرند. مردم در این روز به خیابان ها آمده و به تماشای کارناوال های عبوری میپردازند. در این کارناوال و جشن یک روزه مردم با پوشیدن لباس های مذهبی به سبک پاگان که در 1400 سال قبل در این نواحی برقرار بوده به جشن و شادی می پردازند. در این جشن لباس ها و ظاهر افراد به شدت عجیب و غیر عادی است . خوردنی ها گاها به شکل اعضای بدن و .. فروخته میشوند و گویی در این جشن هر چه چندش آور تر ظاهر شوند افتخار بیشتری کسب میکنند. پاگانی یا پگانی به مجموعهٔ ادیان غیر ابراهیمی و یا چند خدایی دوران باستان گفته می‌شود. این ادیان هنگام ظهور مسیحیت در اورشلیم و گسترش آن در غرب و سرزمینهای تابع روم، بسیار شایع و متداول بوده و به‌این ترتیب رقیبی جدی و سرسخت برای مسیحیت محسوب می‌شدند. گفته‌می‌شود پاگانیسم در واژه به معنی دین مردم روستایی می‌باشد. توضیح این که بعد از فراگیر شدن مسیحیت در اروپا، ادیان قدیمی مانند پرستش خدایان یونانی، رومی و مصری در شهرهای اصلی برچیده شدند ولی در برخی روستاهای دور افتاده باقی ماندند. (آلبومی قبلا در تاپ ناپ در مورد پیروان این دین عجیب منتشر شده بود که میتوانید در این لینک مشاهده کنید .)

 

جشن غیر عادی و عجیب پاگان ها (14 عکس)

جشن غیر عادی و عجیب پاگان ها (14 عکس)

جشن غیر عادی و عجیب پاگان ها (14 عکس)

جشن غیر عادی و عجیب پاگان ها (14 عکس)

جشن غیر عادی و عجیب پاگان ها (14 عکس)

جشن غیر عادی و عجیب پاگان ها (14 عکس)

جشن غیر عادی و عجیب پاگان ها (14 عکس)

جشن غیر عادی و عجیب پاگان ها (14 عکس)

جشن غیر عادی و عجیب پاگان ها (14 عکس)

جشن غیر عادی و عجیب پاگان ها (14 عکس)

جشن غیر عادی و عجیب پاگان ها (14 عکس)

جشن غیر عادی و عجیب پاگان ها (14 عکس)

جشن غیر عادی و عجیب پاگان ها (14 عکس)

جشن غیر عادی و عجیب پاگان ها (14 عکس)