در نمایشگاه مسکو در روسیه بازدیدکنندگان با خانه ای عجیب روبرو میشوند. این خانه که بصورت کاملا برعکس ساخته شده است از دور جلب توجه زیادی میکند. با وارد شدن به آن احساس عجیبی به شما دست خواهد داد. از آنجا که تمامی تجهیزات و دکوراسیون اتاق ها همانند خود خانه برعکس هستند احساس میکنید روی سقف دارید راه میروید و وارد دنیای عجیبی شده اید که جاذبه وجود ندارد. در این حالت عکس های جالب و ماندکاری برای بازدید کنندگان قابل ثبت است که تعدادی از آنها را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده میکنید.

 

خانه ضد جاذبه (10 عکس)

خانه ضد جاذبه (10 عکس)

خانه ضد جاذبه (10 عکس)

خانه ضد جاذبه (10 عکس)

خانه ضد جاذبه (10 عکس)

خانه ضد جاذبه (10 عکس)

خانه ضد جاذبه (10 عکس)

خانه ضد جاذبه (10 عکس)

خانه ضد جاذبه (10 عکس)

خانه ضد جاذبه (10 عکس)