آندرو روسیموف با شهرت آندرو غول آسا نام یک کشتی گیر حرفه ای و بازیگر فرانسوی بود که 47 سال زندگی کرد. او بعد از تولد به زودی غیر عادی بودنش را نشان داد. در سن 12 سالگی 190 سانتیمتر قد داشت و بیش از 120 کیلوگرم وزن. او در زمان مرگ 2 متر و 24 سانتیمتر قد و 240 کیلوگرم وزن داشته است. در 1946 به دنیا آمد و 1993 از دنیا رفت. او علاوه بر کشتی گیری در نقش های تلویزیونی هم چندین نقش بازی کرده است. تصاویری از این انسان غول پیکر غیر عادی را  در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده می کنید.

 

آندرو، یکی از بزرگترین انسان های زمین (9 عکس)

آندرو، یکی از بزرگترین انسان های زمین (9 عکس)

آندرو، یکی از بزرگترین انسان های زمین (9 عکس)

آندرو، یکی از بزرگترین انسان های زمین (9 عکس)

آندرو، یکی از بزرگترین انسان های زمین (9 عکس)

آندرو، یکی از بزرگترین انسان های زمین (9 عکس)

آندرو، یکی از بزرگترین انسان های زمین (9 عکس)

آندرو، یکی از بزرگترین انسان های زمین (9 عکس)

آندرو، یکی از بزرگترین انسان های زمین (9 عکس)

آندرو، یکی از بزرگترین انسان های زمین (9 عکس)