یک شرکت آلمانی به نام Goldtatze متخصص ساخت میحط های چوبی برای بازی گربه های خانگی است.این شرکت به گونه ای این وسایل بازی را می سازد که محیط کمی را اشغال می کنند و بیشتر بر روی دیوار ها و سقف نصب میشود.به این صورت صاحب این حیوانات خانگی دوست داشتنی می توانند گربه های خود را در حال بازی در محیط خانه ببینند و نگران بیرون رفتن و گم شدنشان نباشند.

 

اتاقی مورد علاقه گربه ها (10 عکس)

اتاقی مورد علاقه گربه ها (10 عکس)

اتاقی مورد علاقه گربه ها (10 عکس)

اتاقی مورد علاقه گربه ها (10 عکس)

اتاقی مورد علاقه گربه ها (10 عکس)

اتاقی مورد علاقه گربه ها (10 عکس)

اتاقی مورد علاقه گربه ها (10 عکس)

اتاقی مورد علاقه گربه ها (10 عکس)

اتاقی مورد علاقه گربه ها (10 عکس)

اتاقی مورد علاقه گربه ها (10 عکس)