بخشی از دریاچه گرونینگن درنک در سن پترزبورگ در فصل زمستان به میعاد گاه عاشقان یخ تبدیل میشود. این بخش از دریاچه در زمستان کاملا یخ زده و به یک پیست کاملا رایگان برای بازی های روی یخ مثل اسکیت پاتیناژ و ... تبدیل میگردد.مسیری به طول 10 کیلومتر پوشیده شده از یخ که تا اوایل بهار باقی خواهد ماند برای مردم این منطقه مثل یک شهر بازی رایگان میماند و مردم زیادی را برای بازی های روی یخ به سمت خود جذب میکند.

 

یک شهربازی رایگان روی دریاچه (10 عکس)

یک شهربازی رایگان روی دریاچه (10 عکس)

یک شهربازی رایگان روی دریاچه (10 عکس)

یک شهربازی رایگان روی دریاچه (10 عکس)

یک شهربازی رایگان روی دریاچه (10 عکس)

یک شهربازی رایگان روی دریاچه (10 عکس)

یک شهربازی رایگان روی دریاچه (10 عکس)

یک شهربازی رایگان روی دریاچه (10 عکس)

یک شهربازی رایگان روی دریاچه (10 عکس)

یک شهربازی رایگان روی دریاچه (10 عکس)