این سرویس چایخوری توسط یک طراح آلمانی به نام اولین براکلو طراحی و ساخته شده است. او در واقع بر روی این سرویس چایخوری طرح های خود را بصورت کاملا طبیعی نقاشی کرده است. تصاویری از این سرویس چایخوری عجیب و نفرت انگیز را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده میکنید.

 

سرویس چای خوری با طرح نفرت انگیز (12 عکس)

سرویس چای خوری با طرح نفرت انگیز (12 عکس)

سرویس چای خوری با طرح نفرت انگیز (12 عکس)

سرویس چای خوری با طرح نفرت انگیز (12 عکس)

سرویس چای خوری با طرح نفرت انگیز (12 عکس)

سرویس چای خوری با طرح نفرت انگیز (12 عکس)

سرویس چای خوری با طرح نفرت انگیز (12 عکس)

سرویس چای خوری با طرح نفرت انگیز (12 عکس)

سرویس چای خوری با طرح نفرت انگیز (12 عکس)

سرویس چای خوری با طرح نفرت انگیز (12 عکس)

سرویس چای خوری با طرح نفرت انگیز (12 عکس)

سرویس چای خوری با طرح نفرت انگیز (12 عکس)