در یک خانه در ایالت یوتا آمریکا یک کودک 11 ساله در حال قایم موشک بازی مکانی امن را برای قایم شدن انتخاب کرده به امید اینکه هیچ کس او را نخواهد یافت. این دختر بچه برای پنهان شدن وارد ماشین لباسشویی شده و در آن را بسته. کودک دیگر هم با یافتن او و برای اذیت کردنش کلید روشن شدن ماشین لباسشویی را زده ولی ظاهرا بلد نبوده چطور خاموشش کند. پس از اینکه این دختر برای مدتی با سرعت بالا درون ماشین لباسشویی در حال چرخش بوده دیگران برای کمک به او شتافتند و او را از مرگ حتمی نجات دادند.

 

دختری شسته شده با ماشین لباسشویی (4 عکس)

دختری شسته شده با ماشین لباسشویی (4 عکس)

دختری شسته شده با ماشین لباسشویی (4 عکس)

دختری شسته شده با ماشین لباسشویی (4 عکس)