قطعا این یکی از عجیب ترین هنر هایی است که تا به حال دیده اید.هنرمندی اسپانیایی به نام David Cata با استفاده از نخ و سوزن بر روی کف دست خود گلدوزی انجام داده است.او عکس خوانواده و دوستان خود را روی دستش دوخته است.

 

دوخت و دوز هنری بر روی کف دست ! (8 عکس)

دوخت و دوز هنری بر روی کف دست ! (8 عکس)

دوخت و دوز هنری بر روی کف دست ! (8 عکس)

دوخت و دوز هنری بر روی کف دست ! (8 عکس)

دوخت و دوز هنری بر روی کف دست ! (8 عکس)

دوخت و دوز هنری بر روی کف دست ! (8 عکس)

دوخت و دوز هنری بر روی کف دست ! (8 عکس)

دوخت و دوز هنری بر روی کف دست ! (8 عکس)