این کودک با چهره ای عجیب متولد شد و توسط والدینش در مشهد رها شده است و پس از آن به بهزیستی شهرستان تربت جام سپرده شده . نامش بابک است و در هفت سالگی یک زن خیر و نیکوکار به نام خانم شیخ احدی قصد دارد برای کمک به او اقدام کند. او ترتیب یک جراحی زیبایی را برای این پسر خراسانی داده است و به گفته دکتر ها برای اینکه ظاهری شبیه به سایر کودکان پیدا کند نیازمند 13 عمل جراحی زیبایی دیگر است. او برای انجام سایر عمل ها به تهران عزیمت کرده . تصاویری از این کودک که با چهره ای عجیب از جامعه طرد شده را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده میکنید. 

 

کودک ایرانی با چهره ای عجیب (5 عکس)

کودک ایرانی با چهره ای عجیب (5 عکس)

کودک ایرانی با چهره ای عجیب (5 عکس)

کودک ایرانی با چهره ای عجیب (5 عکس)

کودک ایرانی با چهره ای عجیب (5 عکس)