Natasha Kinaru هنرمندی روسی است که با مداد طراحی های شگفت انگیز و زیبایی انجام میدهد.در این آلبوم می توانید چندین اثر زیبای او را تماشا کنید.

 

نقاشی های زیبا و طبیعی با مداد (11 عکس)

نقاشی های زیبا و طبیعی با مداد (11 عکس)

نقاشی های زیبا و طبیعی با مداد (11 عکس)

نقاشی های زیبا و طبیعی با مداد (11 عکس)

نقاشی های زیبا و طبیعی با مداد (11 عکس)

نقاشی های زیبا و طبیعی با مداد (11 عکس)

نقاشی های زیبا و طبیعی با مداد (11 عکس)

نقاشی های زیبا و طبیعی با مداد (11 عکس)

نقاشی های زیبا و طبیعی با مداد (11 عکس)

نقاشی های زیبا و طبیعی با مداد (11 عکس)

نقاشی های زیبا و طبیعی با مداد (11 عکس)