برنامه تلویزیونی معروف آمریکا به نام بیگست لوزرز طرفداران بسیاری در سراسر دنیا دارد. بطوریکه در بیشتر کشور های دنیا برنامه های مشابهی در حال تهیه و پخش است . در این برنامه یا رقابت شرکت کنندگان سنگین وزن شرکت میکنند و سعی میکنند در طول دوره مشخص وزن خود را کاهش دهند. در پایان دوره هر کس بیشترین وزن را کم کرده باشد جایزه ارزنده نقدی دریافت خواهد کرد. در این تصاویر تاپ ناپ تعدادی از شرکت کنندگان در نسخه اوکراینی این رقابت را قبل و بعد از شرکت در مسابقه مشاهده میکنید.

 

لاغری افسانه ای در بیگست لوزرز (9 عکس)

لاغری افسانه ای در بیگست لوزرز (9 عکس)

لاغری افسانه ای در بیگست لوزرز (9 عکس)

لاغری افسانه ای در بیگست لوزرز (9 عکس)

لاغری افسانه ای در بیگست لوزرز (9 عکس)

لاغری افسانه ای در بیگست لوزرز (9 عکس)

لاغری افسانه ای در بیگست لوزرز (9 عکس)

لاغری افسانه ای در بیگست لوزرز (9 عکس)

لاغری افسانه ای در بیگست لوزرز (9 عکس)