برای اولین بار تصاویری در کره شمالی منتشر شده است که پسر «کیم جونگ ایل»، رهبر کره شمالی را در نشست حزب کارگر این کشور نشان میدهد. «کیم جونگ اون» پسر 27 ساله رهبر فعلی کره شمالی؛ در تازه ترین نشست حزب کارگر به دو پست مهم رسید. گفته می شود که با این تغییرات، راه برای رسیدن او به مقام رهبری، هموارتر شده است.

 دیدن این تصاویر خالی از لطف نیست .

(متن از bbc )

 

 

تنها تصاویر منتشر شده از کره شمالی (8 عکس)

تنها تصاویر منتشر شده از کره شمالی (8 عکس)

تنها تصاویر منتشر شده از کره شمالی (8 عکس)

تنها تصاویر منتشر شده از کره شمالی (8 عکس)

تنها تصاویر منتشر شده از کره شمالی (8 عکس)

تنها تصاویر منتشر شده از کره شمالی (8 عکس)

تنها تصاویر منتشر شده از کره شمالی (8 عکس)

تنها تصاویر منتشر شده از کره شمالی (8 عکس)

 

تنها تصاویر منتشر شده از کره شمالی (13 عکس)

تنها تصاویر منتشر شده از کره شمالی (13 عکس)

تنها تصاویر منتشر شده از کره شمالی (13 عکس)

تنها تصاویر منتشر شده از کره شمالی (13 عکس)

تنها تصاویر منتشر شده از کره شمالی (13 عکس)