ورتو یک شرکت انگلیسی است که زیر مجموعه نوکیا قرار میگیرد. این شرکت به تولید گوشی های غیر عادی شهرت دارد.بدنه گوشی های این شرکت از طلا ، تیتانیوم ، پلاتینیوم و دیگر فلزات گرانبهاساخته میشوند. گرانترین مدل گوشی این شرکت 85 هزار دلار قیمت دارد (معادل 255 میلیون تومان) که به نام سیگنچر دیاموند یا امضای الماس شهرت دارد. در این آلبوم تاپ ناپ نمایی از داخل این کارخانه را مشاهده میکنید.

 

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)

گرانترین گوشی تلفن همراه دنیا (37 عکس)