ژانگ جیمین پس از مطالعه خبری در مورد یک بزغاله که تنها دو پا دارد تصمیم گرفت که به سوی او برود. این بز که بخاطر نداشتن دست و پا پس از تلاش های بسیار بلاخره راه رفتن روی دو پا را فراگرفته است برای ژانگ یک نماد از پشتکار حساب میشود. او تصمیم گرفت این بز را به مبلغ 500 دلار خریداری کرده و از او محافظت کند.به گفته او استقامت و تلاش این بزغاله میتواند الگویی برای انسانها باشد.

 

بزغاله ای با پشتکار قابل تحصین (4 عکس)

بزغاله ای با پشتکار قابل تحصین (4 عکس)

بزغاله ای با پشتکار قابل تحصین (4 عکس)

بزغاله ای با پشتکار قابل تحصین (4 عکس)